WODOSZCZELNE SZAMBO, JAK O NIE DBAĆ?

Szambo to pierwsza linia obrony twojego systemu septycznego. Ważne jest, aby mieć wysokiej jakości szambo i odpowiednio go konserwować. W tym poście zajmiemy się pierwszą częścią, znaczeniem wysokiej jakości szamba, w szczególności znaczeniem wodoszczelnego szamba.

Szambo to w zasadzie skrzynka w ziemi, w której znajdują się ścieki. Ścieki nieoczyszczone wpływają do szamba, są zatrzymywane przez okres czasu, w którym następuje oczyszczanie wstępne, a następnie wypływają z szamba. Zazwyczaj im wyższy przepływ projektowy, tym większa pojemność szamba. W przypadku rezydencji z 3 sypialniami szambo ma około 1200 do 1500 galonów, w zależności od jurysdykcji, w której znajduje się system. 

Na początek zajmowanie się wodoszczelnym szambem, jeśli woda gruntowa lub powierzchniowa wpływa do szamba, to nie jest dobrze. W miarę napływu większej ilości wody czas retencji przegrody ulega skróceniu. Z kolei czas retencji koreluje z jakością ścieków wypływających z szamba, co skutkuje wyższą wytrzymałością ścieków. Dodatkowo, jeśli więcej wody, na którą jest przeznaczona, wypłynie ze szamba na pole dyspersyjne, istnieje możliwość hydraulicznego przeciążenia pola dyspersyjnego. 

Ważne są ścieki o najniższym stężeniu i najmniejsza ilość wody na polu ługowania. Wodoszczelny szambo nie pozwala na przedostanie się wód gruntowych lub powierzchniowych do zbiornika, co prowadzi do problemów opisanych powyżej.

Dodatkowo, jeśli szambo nie jest wodoszczelne, istnieje możliwość wprowadzenia szamba do warstw gleby głębszych niż planowano. Stwarza to możliwość nie tak dokładnego traktowania przez glebę, jak byłoby zapewnione przez rozproszenie przez pole ługowania lub inne środki rozpraszania.

Ogólnie rzecz biorąc, znaczenie wodoszczelnego szamba jest oczywiste. Co najważniejsze, chcesz, aby ścieki trafiały na pole dyspersji o najwyższej sile i jak najmniejszej objętości wody. Istnieją inne cechy, które zapewnia wodoszczelny szambo, takie jak brak zwarć poza głębokością aplikacji.